När stagflationen kommer


Eurozonens samlade inflation uppgår nu till 0,3 procent. Det är inte mycket att hänga i julgranen, som det heter. Men energipriserna har under perioden minskat med fem procent, vilket är en bidragande faktor. Sjunkande energipriser är till stora delar en extern utbudschock och inte ett tecken på att eurozonens resursutnyttjande är lågt. Så – bortsett från energin – ligger inflationen i EU väl i linje med unionens inflationsmål.

+ There are no comments

Add yours