När smäller det?


Vi har sett det förut. Bärplockare städslas av oseriösa företag och uppmanas ockupera andras privata mark som läger för bärplockarverksamheten. I samtliga fall inträffar skadegörelse och olaga tillgrepp av träd med mera. När markägaren vill ha dem avhysta står polisen handfallen. Nu har en obebyggd tomt i Malmö ockuperats av tiggare, som läger för deras exkursioner till Malmös butiksgator. Miljöförvaltningen kräver att markägaren städar upp platsen. Markägaren vill bygga bostäder på tomten. När denne begär hjälp av polisen hänvisar de till att det måste vara kronofogden som begär handräckning…

+ There are no comments

Add yours