När Magdalena styr har jag miljoninkomster


Enligt vissa nationalekonomer är det inte så mycket de faktiska inkomsterna som gör dig lycklig, utan vilken rang i den sociala hierarkin som inkomsten räcker till. Fred Hirsch skrev om detta i boken “Social Limits to Growth” från 1976. Och en svensk medelinkomst räcker för att tillhöra de en procenten rikaste i Afghanistan, medan samma inkomst bara räcker till att precis hamna över snittinkomsten här. Men det slår mig att något måste vara fel med den teorin. För om den sociala positionen är det viktigaste skulle alla svenskar flytta till Afghanistan.

+ There are no comments

Add yours