När dårar styr landet


Det kan hända i de finaste och vackraste länder; ibland röstar vi fram politiker som är mer inkompetenta än vanligt. Låt oss för enkelhetens skull kalla dem dårar, oavsett politisk färg. Det här handlar inte om vänster eller höger, det här handlar om när alla gör fel. När skeppet seglar vind för våg. Det är farligt att ha dårar vi makten. De kan göra allvarliga ekonomiska missbedömningar, de kan driva igenom rättsvidriga lagar, de kan fördärva landets relationer med omvärlden, samt missköta det dagliga styret av landet.

+ There are no comments

Add yours