När boten är värre än soten!


Vaccinstrategin bygger alltså helt på att bilda S-proteiner som det egna immunförsvaret skall skapa antikroppar mot. Dessa angriper sedan S-proteinerna på viruspartiklarna och gör att dessa inte kan smitta cellerna. Det forskarna nu funnit är att även S-proteinerna själva spelar en aktiv roll vid sidan av själva viruset, i angreppet på blodkärlens endotel som orsakar den kritiska inflammationen av blodkärlen hos de sjuka. Att med vacciner programmera kroppen att producera en massa S-protein kan således vara en ytterst riskabel strategi.

+ There are no comments

Add yours