Något nytt måste fram


Under andra halvan av 1800-talet växte flera rörelser fram ur vetenskap och filosofi. Rörelser som påverkar oss än i denna dag. Ända från upplysningstiden och framåt hade vi utvecklat ny kunskap på flera områden och låtit dessa kunskaper tjäna oss. Matematiken, naturvetenskapen och humaniora gav oss industrialismen, jordbruksrevolutionen frihetsidealen och marknadsekonomin. Från cirka 1850 kom back-lashen.

+ There are no comments

Add yours