Någon jäkla ordning får det vara!


Post- och telestyrelsen (PTS) hotar internetoperatören Bahnhof med vite på fem miljoner kronor om de inte börjar datalagra igen. Andra operatörer har redan fallit till föga. Men Bahnhof har vägrat efter EU-domstolens utslag att bulkdatalagring av alla människors kommunikation, även icke brottsmisstänktas, strider mot rättighetsstadgan, och har önskat få den svenska datalagringen prövad.

+ There are no comments

Add yours