Myndigheternas ideologiska aktivism


Svenska myndigheter hamnar med jämna mellanrum i uppmärksamhetsstorm. Ett aktuellt exempel är MSB-rapporten “Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning” som kom ut härförleden.