Mycket få berörs av skuldkvottaket


Finansinspektionen föreslog förra veckan att ett skuldkvottak ska införas, utöver bolånetakets högsta 85% belåning av marknadsvärdet. Fast förslaget är populistiskt och berör väldigt få hushåll. Skuldkvot är skuld dividerat med disponibel inkomst. Disponibel inkomst är lön eller bidrag efter skatt, och inkluderar t ex barnbidrag. Sist Finansinspektionen rapporterade om hur skuldkvoterna var fördelade var för 2012. Då handlar det om nya lån, alltså skuldsättningsavtal som ingåtts under året…

+ There are no comments

Add yours