Muhammed och sodomiterna


Vad har Muhammed gemensamt med sodomiter? Båda befinner sig i en tämligen varm omgivning i Dantes skildring av helvetet.