MSB Opinion: Svenskarna oroligare för ett europeiskt storkrig än under kalla kriget


Enligt MSB:s undersökning Opinion tror nu 48% av svenskarna på ett storkrig i Europa. Det är den sämsta siffran någonsin sedan frågan började ställas 1987 under kalla kriget. 63% tror att den säkerhetspolitiska situationen blivit värre i vårt närområde de kommande tio åren, samtidigt som endast 10% anser att Sverige kan försvara sig. Svensken bedömer alltså krigsrisken för millitära konflikter i stora delar av Europa som större än under det rasande kalla kriget 1987.

+ There are no comments

Add yours