Morgan Johansson studerar brottsförebyggande arbete i Holland


Noterar att justitieminister Morgan Johansson ska åka till Holland för att studera “… brottsförebyggande arbete”. Misstänker att det handlar om att samla erfarenheter om Nederländernas arbete med att avskaffa brott utan offer. Landet har kommit långt på det området och jag tror också att en förutsättning för effektiv brottsbekämpning är att fokusera på brott som drabbar enskilda. Tidigare har Sverige haft en tradition att låta allmänhetens uppfattning om vad som är onormalt eller osedligt påverka lagstiftningen.

+ There are no comments

Add yours