Monopolisterna – imperialisterna


Det finns mycket att säga om utvecklingen på landsbygden, både i Sverige och globalt. Jag har redan sagt och skrivit en del själv. Exempelvis de tydliga skillnaderna i privat ägande av mark i Norrland eller norr om Dalälven, där det privata ägandet utgör mindre än hälften av marken och Götaland och Svealand där det privata ägandet är väsentligt större.

+ There are no comments

Add yours