Modellerna stämmer inte med verkligheten


Läser på Cato.org om den globala uppvärmningen och klimatmodellerna. Det tycks som om modellerna stämmer allt sämre med verkligheten. Visserligen blir det varmare, men inte alls i samma takt som modellerna förutser. Och även om det är koldioxiden som ligger bakom kastar observationerna tvivel på de alarmistiska prognoserna om drastiska temperaturhöjningar de närmaste hundra åren. Med en tredmässig ökning på 0,2 grader per decennium blir den globala höjningen två grader på hundra år. Är det ett stort problem? Tja, det beror väl på vad som händer.

+ There are no comments

Add yours