Mittemellan, räcker det?


Inger Enkvist hade en uppmärksammad ledare i Svenska Dagbladet. Helt korrekt beskriver hon hur Sverige och svenska politiker under lång tid inte insett vilka uppgifter som är statens huvuduppdrag. Vi har som nation och folk inte deltagit i krig på över 200 år. De ”fredsbevarande” militära insatser Sverige gjort under FN-flagg räknar jag inte som krig i egentlig mening. Vi kan spåra genom större delen av 1900-talet att svenskarna tror att frånvaro av krig är ett normaltillstånd. Men så har det inte varit någon annan stans i världen.

+ There are no comments

Add yours