Mises orsakade nazismen


Efter att Hans Palmstierna och Martin Moraeus publicerat sin replik ”Nej, det är fel att trycka mer pengar” på den tidigare artikeln ”Tryck pengar för att lösa kriserna” så kom idag slutrepliken ”Nu krävs en expansiv finanspolitik”. Tyvärr verkar ”nationalekonomerna” och ”professorernas” argument tagit slut redan i första artikeln. Istället valde man att ta till uttryck som ”marknadsfundamentalister som inte har förstått pengars roll i en marknadsekonomi”, detta är ett intressant uttalande ifrån personer som inte har förstått vad pengar är vid huvudtaget.

+ There are no comments

Add yours