Minusräntan kan knäcka bankerna


Riksbanken har sänkt räntan till rekordlåga nivåer med tanken att detta ska få affärsbankerna att låna ut pengar. Tanken är att om det blir dyrt att hålla reserver i Riksbanken kommer bankerna att låna ut mer pengar och då kommer ekonomin att sätta fart. Det finns emellertid ett allvarligt tankefel i strategin. Riksbanken borde börja med att fråga sig varför affärsbankerna håller reserver hos Riksbanken. Och skälet är att man måste göra det för att upprätthålla krav på kapitaltäckning. Emellertid skulle bankerna lika gärna kunna hålla reserver i form av kontanter.

+ There are no comments

Add yours