Miljöpartietregeringen skuldsätter SJ för att betala utdelning


Miljöpartiregeringens dränering av 1 700 MSEK SEK i en extra utdelning, som beslutas nästa vecka, innebär att SJ måste låna en miljard kronor eller sälja av tillgångar. SJ:s kassa är nämligen bara på 345 miljoner kronor och det finns alltså inte likvida medel att dela ut 1 700 MSEK kronor med. Förstärkningen av statskassan med 1 700 MSEK handlar alltså om att låna pengar till statens utgifter.Enligt bolagets årsredovisning för 2014 var bolagets kassa den 31:a december 345 MSEK. Därtill hade man övriga kortfristiga placeringar på 760 MSEK.

+ There are no comments

Add yours