Miljöpartiet kommer inte alltid att nå hela vägen …


Miljöpartiet skriver på DN-debatt: “Vi kommer inte alltid att nå hela vägen …”. Det är ett så kallat understatement. Partiet gick till val på att bedriva en generös flyktingpolitik, men slutade med att införa legitimationstvång för att åka på Öresundsbron. Några exempel från historien på organisationer och personer som inte nått “… hela vägen”. Adolf Hitler i bunkern i Berlin 1945 – strax innan han sköt sig. “Jag nådde inte hela vägen …”. Christofer Columbus när han insåg att han inte landstigit i Indien. “Jag nådde inte hela vägen …”.

+ There are no comments

Add yours