Miljömyndigheters vattenvansinne


Den 26 maj meddelade Barack Obama att han uppamanat amerikanska miljömyndigheten EPA, och Amerikanska Arméns Ingejörskår, att undanröja den förvirring som råder om hur staten ska upprätthålla det grundläggande skyddet av nationens vitala vattenresurser. Redan den 28 maj meddelade dessa myndigheter att de utfärdat en ny bedömning av vad de betraktar som farbart vatten. Denna definition är viktig, eftersom det är avgörande för vilken makt miljömyndigheten har över detta vatten.

+ There are no comments

Add yours