Migrationsdomstolen går emot Migrationsverket om tolkarna


Glädjande besked angående de afghanska tolkarna som Migrationsverket hittills har förvägrat asyl i Sverige – trots att de rimligen borde vara berättigade till detta. Migrationsverkets chefsjurist instruerade till och med verkets tjänstemän att inte fråga om de utsatts för hot i hemlandet. Men nu har Migrationsdomstolen fastslagit att tolkarna har asylskäl. I just det här fallet handlar det om tre tolkar som arbetat åt den svenska ISAF-styrkan. Totalt finns det tjugo tolkar kvar i landet som nu kan ansöka om asyl i Sverige. Att bevilja dem asyl och en framtid i Sverige är det minsta vi kan göra för några afghaner som riskerat livet för att skydda svenska soldater i Afghanistan.

+ There are no comments

Add yours