Migration som problem eller lösning?


När något är naturligt, vettigt, rimligt eller underbart inom ett land men konstigt, farligt, radikalt och ett ”hot” om samma sak sker över osynliga gränser, då vet man vad det egentliga problemet är: staten. För ingen annan organisation kan samtidigt säga att det är en självklar rättighet att, t ex, få röra sig fritt och färdas mellan punkterna A och B – men att det måste regleras, beskattas, byråkratiseras och kontrolleras om det är ”någon annan” som ska röra sig på liknande sätt. Det som egentligen är samma sak blir helt olika när staten väl blandar sig i.

+ There are no comments

Add yours