Migrantläger slår allt?


Migrantlägret på en privat mark i Malmö slår det mesta man hade kunnat frukta av svensk byråkratisk stelbenthet. Markens ägare vill inte ha lägret där, men har inte på egen hand rätt att avhysa dem. Malmö kommun vill inte ha dem där och har försökt stötta markägaren i begäran om handräckning att avhysa migranterna. Men länsstyrelsen har motsatt sig kommunens beslut om att området måste tömmas på folk och städas.

+ There are no comments

Add yours