Mehmet Kaplan tvingas anlita marknaden


Dagens Arena skriver om att Filippa Reinfeldt blir ansvarig för Aleris satsning på flyktingboenden. Ja, efter att Mehmet Kaplans tanke om modulboenden kraschlandat finns det ett bra alternativ för att hantera problemet – marknadsmekanismen. För så är det. Det är ingen slump att landets kommuner anlitar privata entreprenörer när de måste bygga ut välfärden – har skrivit om detta här. Offentlig verksamhet kan fungera bra när allt ska rulla på i gamla hjulspår. Men när man måste hantera en ny situation är det bättre att vända sig till marknaden.

+ There are no comments

Add yours