Mediakrisen: Liberala Neo läggs ner


Mediakrisen fortsätter att skörda offer. Det liberala samhällsmagasinet Neo, med sina långa utförliga reportage och riktiga journalistik läggs nu ner meddelas på hemsidan. Passa alltså på att läsa de reportage jag uppmärksammat här via bloggen genom åren. Det är långt ifrån säkert att ens hemsidan tillåts överleva, utan den försvinner sannolikt. Kan man gissa att LO köper upp domänen och ersätter innehållet med socialistpropaganda, finansierat med borgerligt röstande LO-medlemmars medlemsavgifter?

+ There are no comments

Add yours