Medborgarskapsbomben


Svenskt medborgarskap är ett krav om du ska kunna rösta i riksdagsval. För de partier som har stora väljargrupper bland utlandsfödda är det därför av intresse att så många som möjligt så lätt som möjligt får medborgarskap.
Här har du skälet varför Socialdemokraterna byggt ett system där det krävs mycket lite för att beviljas.