Medborgarförslag


De flesta kommuner i Sverige ger medborgarna möjlighet att komma förslag till kommunfullmäktige. Nedan är en kopia på det förlag jag lämnat in idag. Det finns inget människoskapat klimathot. Koldioxid är livets gas, inte ett gift eller en förorening. Trots drygt ett kvartssekel med FNs politiska uppdrag att specifikt leta efter bevis för att människans utsläpp av CO2 innebär en påtaglig risk för en katastrofal klimatutveckling har vetenskapen inte kunnat påvisa att det ens påverkar klimatet.

+ There are no comments

Add yours