Medborgarförslag vidare


Det medborgarförslag jag lämnade in till Töreboda kommun om att skrota alla klimatåtgärder, har passerat nålsögat. Kommunstyrelsen beslöt låta ärendet gå vidare. Hoppas verkligen jag bereds tillfälle att presentera en mer utförlig förklaring/argumentation till mitt förslag.
Notera att vänsterpartisten ville stoppa en medborgare från att delta i den demokratiska processen.

+ There are no comments

Add yours