Med tillit till vår beväpning


I Almedalen på avslutningsdagen ville major Jan Björklund ha mer vapen till det svenska försvaret. För att skydda oss mot ryssen. För att betala det ville han beskatta svenskar som inte kan försvara sig mot statens tjuveri. Han ville också gå längre i symbolisk klimatpolitik än miljöpartiet. Alla som har koll på folkpartiets efterkrigshistoria och fortfarande litar på dem räck upp en hand! Jag ser inga händer.

+ There are no comments

Add yours