Mästerligt om penning- och banksystemet


Hos Ekobankens tidning Goda Affärer hittar vi en mästerlig dekonstruktion av penningssystemet och banksystemet (PDF, sidan 6 – 11), som visar på felaktigheterna, missuppfattningarna och motsägelserna hos de sk penningsystemhaveristerna.

+ There are no comments

Add yours