Massövervakningen är olaglig


NSA:s telefontrafikdatalagring är olaglig. Detta har nu en federal överdomstol slagit fast. Domstolen anser att den amerikanska regeringen tolkat lagen alltför vidlyftigt.Detta är ett glädjande ställningstagande. Nu ska saken avgöras i den amerikanska kongressen. Det handlar mer specifikt om en av del av Patriot Act kallad 215, som går ut om den inte förlängs den 1 juni.

+ There are no comments

Add yours