Massövervakning olaglig i USA


En federal domstol har kommit fram till att NSA:s massövervakning av telefontrafik var olaglig. Den kan inte försvaras med de extra befogenheter som myndigheten fick i samband med införandet av patriotlagen från 2001. USA är trots allt – i vissa avseenden och till skillnad från Sverige – en rättsstat. Nu väntar vi på att någon svensk myndighet ska underkänna datalagringen – precis som EU-domstolen gjorde. Men vi vet att svenska domstolar inte tar så stor hänsyn till lag och rätt.

+ There are no comments

Add yours