Massiv kapitalflykt från utvecklingsländerna – störst på åtminstone 35 år


Quartz uppmärksammar nya siffror från IIF på det internationella flödet av kapital och 735 miljarder dollar lämnade utvecklingsländerna (eng emerging markets). Detta har aldrig varit ens i närheten av att hända, och siffrorna tolkas förstås som en signal på en förestående domedag/armageddon. Fast det kan också tolkas annorlunda. 2014 lämnade 111 miljarder USD utvecklingsländerna och 2015 hade siffran stigit till 735 miljarder, varav 676 miljarder USD ska vara från Kina. Inget i närheten av detta har hänt på de 35 år som IIF har data för. 1988 skedde ett flöde ut ur utvecklingsländerna på några miljarder USD, men i övrigt har alltid kapitalet flödat åt andra hållet.

+ There are no comments

Add yours