Maskiner är inte mindre värda än människor


Nu går facket Kommunal ut och kräver lika lön för ”likvärdig” utbildning. De jämför undersköterskor med verkstadsarbetare och ställer den barnsliga frågan ”Är det okej att det värderas högre att ta hand om maskiner än om människor?” i sann fackpopulistisk anda. Jag ställer mig frågan om facket är så inkompetenta själva att de tror på denna retorik eller om de bara antar att deras medlemmar och anhängare är det. Två saker stör mig särskilt mycket med denna kampanj.

För det första tycker jag att svaret givetvis borde vara ja för alla intelligenta människor. Tack vare verkstädernas produktion av skiktröntgenapparater, operationsredskap och ambulanstransportmedel kan många i vårt land räddas från sjukdom och död. Utan dessa tekniska lösningar hade dels sjukvården inte varit lika effektiv i att diagnosticera och behandla patienter men inte heller hade forskningen varit där den är idag inom många områden. Faktum är att det nog inte skulle finnas många patienter kvar för undersköterskorna att vårda om verkstäderna stängde ner.

Skiktröntgen. Foto av ILO/Adri Berger.

Skiktröntgen. Foto av ILO/Adri Berger.

Det andra jag reagerar på är fackets till synes obefintliga kunskaper om vad som påverkar lönesättningen. Att de inte verkar känna till principen om utbud och efterfrågan är minst sagt skrämmande eftersom de då kommer vara oförmögna att hjälpa deras medlemmar att få högre löner. Det spelar ingen roll om du jobbar med människor eller maskiner och inte heller om du har tio års utbildning inom respektive yrkes kompetensområden. Hade fackförbundet istället satsat på att göra deras medlemmar mer åtråvärda för arbetsgivare och hjälpt dem att skapa mer värde hade det eventuellt varit möjligt att få igenom en lönehöjning.

Tyvärr är Kommunal också en del av LO, en organisation som stöttar Socialdemokraterna. Det är mycket skadligt för fackförbundets medlemmar eftersom Socialdemokraterna har nationaliserat större delen av sjukvården och knappast har planer på att låta fler privata aktörer in på marknaden. LO verkar dessutom prioritera ROT-avdrag och subventioner till näringslivet framför investeringar i offentlig sektor, något som Kommunals medlemmar inte gynnas av.

Det är ingen hemlighet att när marknadskrafterna sätts ur spel på grund av statligt monopol blir det betydligt svårare att hålla lönerna på en nivå i paritet med näringslivet. Om Kommunal verkligen vill höja lönerna finns bara en väg att gå: läs grundskoleboken i ekonomi, gå ur LO och börja lobba för avskaffandet av skattefinansierad sjukvård!

+ There are no comments

Add yours