Marks kommun – läge för sopberg


Marks kommun har hittat ett nytt sätt att sänka avfallstaxan. Man har helt enkelt slutat att hämta soporna på landsbygden, men också i en del mindre tätorter. Som rapporterat tidigare har kommunen höjt priset för sophämtning med icke-inflationens 6.2%. Dock har ska man nu sänka sophämtningstaxan, genom att välja en ny leverantör, Infinitum Recycling. Infinitum står för hur lång tid det tar innan man hämtar soporna. I Borås Tidning står det idag att en del inte fått sina sopor hämtade på sju veckor. Själv är jag nu inne på sex veckor utan sophämtning.

+ There are no comments

Add yours