Märkliga saker händer


Medan jag är på Stockholm Open händer det märkliga saker hos Stockholmsmoderaterna. Dessutom uttalar sig Finanspolitiska rådet kritiskt om regeringens politik – och menar att Magdalena Andersson bryter mot ramverket för den ekonomiska politiken.

+ There are no comments

Add yours