Markit på 30,2 visar vägen för Grekland


Markits PMI-index är en så kallad tidig indikator, en signal som visar vart ett lands ekonomi är på väg. Indexet bygger på undersökningar bland inköpschefer i olika länder. Av detta skäl kan det vara intressant att studera PMI i Grekland för att bilda sig en uppfattning om vart landet är på väg. Om indexet är över 50 signalerar detta ekonomisk uppgång, men om det understiger 50 visar det att ekonomin är på väg nedåt.

+ There are no comments

Add yours