Marginella förändringar i officiell inflation – trots kronförsvagningen


Trots kronförsvagningen rapporterade SCB idag om i stort sett oförändrad officiell KPI- och KPIF-inflation. Måtten är som bekant uppbyggda för att ta bort oönskade förändringar.

+ There are no comments

Add yours