Marathon, Thermopyle eller Virta bro?


Genom hela historien tycks de framgångsrika erövringarna oftare kommit från öster än väster, följa solens gång. Ett sentida exempel ges i Fänrik Ståls sägner i berättelsen om slaget vid Virta bro. De svenska och ryska trupperna hade enats om att inleda slaget klockan ett på dagen. Men ryssarna gick efter rysk tid och började en timme tidigare än svenskarna var redo för batalj.

+ There are no comments

Add yours