Människosmugglarna i Läkar utan gänser


Medicos Sin Fronteras en Murcia

Läkare utan gränser (MSF) anses av många vara en opolitisk, icke-religiös och framförallt god hjälporganisation.

Så kan det mycket väl ha varit förr i tiden.

Men likt så många andra organisationer valde MSF nyligen att diversifiera sin verksamhet. Valet kan dock överraska då det föll på människosmuggling. Efter att framgångsrikt etablerat samarbeten med smugglarnätverk  i framförallt Libyen ordnade man med transporter över medelhavet till Italien.

Genom ett sinnrikt system där mindre båtar har kontakt med sina affärspartners i Libyen kunde man snabbt mycket nära Libyens kust hämta upp de migranter som skickats ut på medelhavet. Dessa mindre båtar flyttade sedan över migranterna till större skepp för vidare transport till Italien.

MSF har dock fått avbryta sin verksamhet då Italiens regering krävde att de båtar som hämtar upp migranterna också är de båtar som för dem till Italiens hamnar. Vidare krävde Italien att italiensk polis skulle befinna sig på MSFs skepp. Oacceptabelt såklart.

+ There are no comments

Add yours