Människans fantastiska verk


Vi pratar ibland om människans utveckling, den mänskliga civilisationen, människans storverk. Att vi gått från grottmänniska till astronaut under loppet av knappt 10,000 år. Från jordbrukare till imperiebyggare, uppfinnare, industrialister till att resa i rymden.

+ There are no comments

Add yours