Mängdläran uppfanns av kommunisterna


Nyheten om att Stasi försökte påverka den svenska skolan förvånar mig inte. Den stora satsningen var mängdläran och LGR68, som skulle slå ut de svenska ingenjörernas förmåga att exempelvis beräkna projektilbanor. Tänk er en granatkastarpluton som ska beräkna utgångsvinkeln på granaten med sinus och cosinus, men som i sin verktygslåda bara har: “A är ett element som tillhör mängden X. B är ett element som inte tillhör mängden A union B.”

+ There are no comments

Add yours