Män som förbrukningsvara


När jag lyssnade på Stefan Molyneuxs resonemang om män som förbrukningsvara, var det mycket jag kände igen från saker jag själv sagt. Därtill förde han en del resonemang som jag inte tänkt på, under den knappa timme som hans podcast pågår. För att summera min egen ståndpunkt. Jag anser att män och kvinnor ska vara olika, måste vara olika. Annars är det ingen mening med sexuell fortplaning.

+ There are no comments

Add yours