“Man kan inte äta guld”


“Man kan inte äta guld” brukar det påstås från guldskeptiker när man för fram guld som hedge mot finansiell kris eller i survivalismscenarion. Men kan kan inte heller äta VISA-kort, kontoutdrag eller kontobalanser på en skärm. Eller jo, man kan ju äta sitt VISA-kort när strömmen gått och betalningssystemen är nere. Man kan även äta bankens kontoutdrag eller tugga på skärmen på sin iPryl. Men näringsvärdet är ungefär samma som för guld.

+ There are no comments

Add yours