Man får den hjälp man ger, Miljöpartiet…


Allt-till-alla-partiet Miljöpartiet vill inte ge någon militär hjälp till Frankrikes 42.7-begäran. Därmed fäller dessa 6.89% av väljarna hela Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, som bygger på att vi själva ska få hjälp om vi angrips. Försvarsbudgeten bör alltså två- eller trefaldigas som konsekvens av detta. Det är nu Sverige visar att vi har en försvars- och säkerhetspolitik. Det gör vi genom att ovillkorligen ställa upp på det Frankrike begär av oss, och därmed ger oss själva ett stöd av Frankrike om vi någon gång i framtiden själva blir angripna. Vi visar att vår solidaritetsdeklaration gäller och att vi håller internationella avtal vi skriver på, likt Lissabonfördraget.

+ There are no comments

Add yours