Makt kan förvandla människor till monster


Den mest avslöjande filmen jag sett detta år (reds. anm. 2015) var “The Stanford Prison Experiment”. Jag rekommenderar er att se den. Alla borde se den. Om vi tog dess lärdomar på allvar skulle vi omvärdera fler saker än bara vårt fängelsesystem. Vi skulle omvärdera hela systemet med en stat som under så många tusentals år varit till mänsklighetens förtret. Om det var så att jag hade vetskap om detta experiment i college, hade jag glömt bort det. Experimentet visar den omfattning som en titel och ett institutionellt kontext i grunden påverkar vår syn på oss själva …

+ There are no comments

Add yours