Makt genom illusion


I boken ”Quakerism Examined” ska John Wilkinson – vars person jag saknar kännedom om – redan 1836 ha skrivit: ”En av djävulens konster är att få män att tro att han inte existerar.”