Majoriteten underordnad minoriteter enligt svensk grundlag


Det framförs ibland att det i grundlagen står att Sverige är ett ”mångkulturellt land” och att det beslutet skulle ha fattats 1975. Den nu gällande regeringsformen, vilket är den grundlag det handlar om, antogs slutgiltigt 1974 med en första omröstning 1973. Den senaste revisionen gjordes 2010.