Magdalena tömmer den tomma ladan


Nej, det är ju inte så att regeringen är tvungen att spräcka överskottsmålet. Hade den varit intresserad av att hålla på regelverket skulle den fria entren på de statliga museerna kunnat skippas. Det är inte livsnödvändiga utgifter det handlar om. Men skälet till att regeringen gör så här är att det kostar på att samarbeta med Vänsterpartiet. Det är ett litet populistiskt parti som kräver ständigt ökade utgifter.

+ There are no comments

Add yours