Lusten att känna sig kränkt


Det finns ingen som är så rasistisk som en anti-rasist. Han är besatt av ras, ett fenomen vars existens han paradoxalt inte sällan förnekar. Han ser på världen genom rasfärgade glasögon, och tolkar alla skeenden och sociala fenomen som manifestationer av implicit eller explicit rasism. Och hans själ är lik en inkvisitors.
Nyligen väckte en satirteckning i en australisk tidning raseri — simulerat raseri misstänker jag, av den bekvämt självgoda sorten som vi alla så enkelt kan arbeta fram om och när vi vill — hos väktarna av rasistisk renhet.

+ There are no comments

Add yours